fotofreelancevr

 

Veel pensioenmogelijkheden
voor de ZZP’er

Als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) heeft u op uw pensioendatum recht op de AOW en eventueel opgebouwde pensioenrechten uit loondienstverband bij uw voormalige werkgever(s).


U bepaalt zelf of u hier bovenop een aanvullende oudedagsvoorziening wilt. Dit geldt uiteraard ook voor een voorziening bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Voor een aanvullend pensioen voor ZZP’ers bestaan verschillende mogelijkheden.


Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Als u een pensioenvoorziening wilt opbouwen zonder geld te ontrekken aan uw onderneming, kunt u een deel van de winst reserveren voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dat deel van de winst krijgt u als ZZP’er uitstel van belastingheffing. De fiscale oudedagsreserve kan op pensioendatum omgezet worden in een lijfrente. Over de uitkeringstermijnen vindt dan wel belastingheffing plaats, maar waarschijnlijk tegen een lager tarief. Voor de opbouw van een fiscale oudedagsreserve gelden een aantal voorwaarden.


Lijfrente bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling

Voor een aanvullende pensioenvoorziening kan een ZZP’er ook kiezen voor een lijfrente bij een verzekeraar, een bank of een beleggingsinstelling. De inleg (de premie) is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar van het Box-1 inkomen. Over de uitkeringen vindt te zijner tijd wel weer belastingheffing plaats.


Vrijwillige voortzetting pensioenregeling van voormalig werkgever

Ex-werknemers kunnen als ZZP’er de pensioenregeling van hun voormalig werkgever vrijwillig voortzetten, indien deze pensioenregeling deze mogelijkheid biedt.


Verplichte pensioenregeling voor specifieke groepen

Voor bepaalde beroepen kan ook een ZZP’er onder de verplichtstelling van een beroepspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds vallen.


Zelf sparen

Een ZZP’er kan er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van de diverse fiscale faciliteiten voor de opbouw van pensioen, maar zelf aan vermogensvorming te gaan doen. Bijvoorbeeld via het eigen huis of ander onroerend goed, de onderneming, beleggen of privé te sparen voor de oude dag.

De belangrijkste vraag voor u is dan ook: Welke pensioenoplossing sluit het beste aan op mijn wensen en doelstellingen en op mijn persoonlijke situatie?

Muntenborgh adviseert u graag over de beste pensioenoplossing voor u als ZZP’er. Dit doen we met actuele kennis van de pensioenmarkt, enthousiasme en met een transparante werkwijze.


Financiële analyse

Wij zijn van mening dat de pensioenregeling voor een ZZP’er niet op zichzelf staat, maar onderdeel moet zijn van een gestructureerd integraal financieel advies. Hierbij zijn de wensen en doelstellingen van de ZZP’er met betrekking tot het gewenste inkomen en de vermogenspositie op pensioendatum, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid leidend. Dit vraagt om een continue proces van afstemmen en bijstellen.

Muntenborgh stelt samen met u een integraal financieel plan op waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare financiële -, fiscale - en verzekeringstechnische instrumenten.


De werkwijze van Muntenborgh


Kennismaking

Wij willen u graag goed leren kennen. Daarom maken wij eerst een afspraak met u en eventueel uw partner. In dit kennismakingsgesprek inventariseren wij uw wensen en verwachtingen. We introduceren de werkwijze van Muntenborgh en vertellen u wat ons beweegt en hoe onze beloningsstructuur in elkaar zit. Uiteraard zijn aan dit kennismakingsgesprek geen kosten verbonden.

Het opzetten en onderhouden van een pensioenregeling vergt een intensieve en duurzame samenwerking. Als er van beide kanten het juiste gevoel is, bespreken we het vervolgtraject en ontvangt u van ons een modulaire begroting voor de 5 fasen van het pensioenadvies.


Adviestraject

Bij Muntenborgh hebben we het adviestraject overzichtelijk in 5 modulaire fasen opgebouwd. Na iedere fase kunt u bepalen of er een aanvang wordt gemaakt met de volgende adviesfase.


Inventarisatie

Voor een passend pensioenadvies is een uitgebreide inventarisatie van alle gegevens, wensen en doelstellingen vereist. Wij stellen vragen over uw kennis en ervaring. Wij toetsen uw risicobereidheid en de financiële positie van u en uw onderneming. Een pensioenregeling is immers een langlopende financiële verplichting. Na deze inventarisatie hebben wij een duidelijk beeld van uw wensen en doelstellingen en stellen we een bedrijfsprofiel op.


Analyse

Naar aanleiding van de inventarisatie doen wij onderzoek naar een mogelijke verplichtstelling voor aansluiting bij een Bedrijfstakpensioenfonds of een Beroepspensioenfonds op basis van uw inschrijving en de feitelijke omstandigheden. Wij toetsen de betaalbaarheid van de pensioenlasten op korte - en middellange termijn. In de beoordeling wordt gekeken naar de toekomstige verwachtingen en de overige risico’s die de betaalbaarheid van de pensioenregeling mogelijk in gevaar kunnen brengen. Deze informatie wordt geanalyseerd en samen met de onderzoeksresultaten verwoord in ons analyserapport, dat uitgebreid met u besproken wordt.


Advies

In deze fase stemmen wij met u af of onze analyse inderdaad aansluit bij uw wensen en maken wij inzichtelijk wat de uitwerking van het advies voor uw situatie zal zijn. Daarna gaan wij over tot het definitief samenstellen van het pensioenplan. Op basis van het pensioenplan adviseren wij over de voor- en nadelen van een passende uitvoerder, een verzekeraar, een bank of uw onderneming. Bij de beoordeling van de uitvoerder, de verzekeraar en de bank wordt gekeken naar voorwaarden, tarieven en kosten, performance en dienstverlening.


Implementatie

Nadat de definitieve keuze voor een pensioenuitvoerder is gemaakt, zorgen wij voor de opmaak, controle en ondertekening van de juridische documenten. Daarna voeren wij de regeling in onze administratieve systemen in. Indien gewenst kunt u hier zelfs online inzage in krijgen.


Beheer

Nadat de uitvoeringsovereenkomst tot stand is gekomen, zullen de veranderingen in uw persoonlijke situatie bijgehouden moeten worden. Deze werkzaamheden staan vermeld in onze beheerovereenkomst pensioenregeling ZZP’er. Naast de genoemde werkzaamheden is het ook mogelijk extra werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

Neem contact op

“Prettig idee dat ik nu op de fiscaal slimste manier toch een pensioen opbouw.”

 

 

 

Directeur-
grootaandeelhouder

 

Praesent sit amet ipsum felis.
Etiam mattis vulput pirato alieta
nam at lectus at venenatis.

leesmeer

Midden en kleinbedrijf

 

Praesent sit amet ipsum felis.
Etiam mattis vulput pirato alieta
nam at lectus at venenatis.

leesmeer

 

 

Direct naar: Figlo Platform

Downloads: Dienstverleningsdocument pensioen - Dienstverleningsdocument risico - Dienstverleningsdocument vermogen

muntenborg