Neem contact op

Diensten

Onze diensten bevatten de volgende aandachtgebieden:


Advies:

 • Het opzetten, aanpassen en begeleiden van collectieve- en individuele pensioenregelingen voor het MKB bedrijf, de DGA, de ZZP’er en de individuele werknemer.
 • Het adviseren en bemiddelen in verzuimverzekeringen, collectieve – en individuele WIA Hiaatverzekeringen en WIA Excedentverzekeringen alsmede individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • Het maken van een financiële plan om inzicht te krijgen in de financiële positie op pensioendatum, bij overlijden, bij arbeidsongeschiktheid en bij werkloosheid.
 • Het uitvoeren van een MKB/DGA pensioendossiercheck.


Beheer:

 • Het beheren en actueel houden van de pensioenregeling en de
  aanvullende voorzieningen.
 • Het verzorgen van de communicatie met de werknemers en het beantwoorden van hun vragen op pensioengebied.
 • Het maken van actuariële berekeningen voor pensioen in eigen beheer.
 • Het maken van lijfrente aftrek berekeningen.
 • Doorlopend inzicht in de inkomens- en vermogenspositie bij een
  financieel plan.

“Eén aanspreekpunt
voor al uw vragen over pensioenadvies en beheer.”

 

Direct naar: Figlo Platform

Downloads: Dienstverleningsdocument pensioen - Dienstverleningsdocument risico - Dienstverleningsdocument vermogen

item6
muntenborg