Full-service pensioenadvies
voor het MKB

Een pensioenvoorziening is voor veel werknemers verreweg de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Als goed werkgever wilt u voor hen een pensioenregeling opzetten of de bestaande pensioenregeling aanpassen aan de actuele ontwikkelingen. U wilt het beste pensioenadvies voor uw werknemers, maar daarbij wel grip houden op de kosten.


De belangrijkste vraag is dan ook: Welke pensioenoplossing sluit het beste aan op de wensen en doelstellingen van mijn onderneming en mijn werknemers?

Muntenborgh adviseert u graag over de beste pensioenoplossing voor uw onderneming en uw werknemers. Dit doen we met actuele kennis van de pensioenmarkt, enthousiasme en met een transparante werkwijze.

Wij maken graag een afspraak om persoonlijk kennis met u te maken.


De transparante werkwijze van Muntenborgh


Kennismaking

Wij willen u en uw bedrijf graag goed leren kennen. Daarom maken wij eerst een afspraak bij u op het bedrijf. In dit kennismakingsgesprek inventariseren wij uw wensen en verwachtingen. We introduceren de werkwijze van Muntenborgh en vertellen u wat ons beweegt en hoe onze beloningsstructuur in elkaar zit. Uiteraard zijn aan dit kennismakingsgesprek geen kosten verbonden.

Het opzetten en onderhouden van een pensioenregeling vergt een intensieve en duurzame samenwerking. Als er van beide kanten het juiste gevoel is, bespreken we het vervolgtraject en ontvangt u van ons een modulaire begroting voor de 5 fasen van het pensioenadvies.


Adviestraject

Bij Muntenborgh hebben we het adviestraject overzichtelijk in 5 modulaire fasen opgebouwd. Na iedere fase kunt u bepalen of er een aanvang wordt gemaakt met de volgende adviesfase.


Inventarisatie

Voor een passend pensioenadvies is een uitgebreide inventarisatie van alle gegevens, wensen en doelstellingen vereist. Wij stellen vragen over uw kennis en ervaring. Wij toetsen uw risicobereidheid en de financiële positie van uw onderneming. Een pensioenregeling is immers een langlopende financiële verplichting. Na deze inventarisatie hebben wij een duidelijk beeld van uw wensen en doelstellingen en stellen we een bedrijfsprofiel op.


Analyse

Naar aanleiding van de inventarisatie doen wij onderzoek naar een mogelijke verplichtstelling voor aansluiting bij een Bedrijfstakpensioenfonds of een Collectieve Arbeidsovereenkomst op basis van uw inschrijving en de feitelijke omstandigheden. Wij toetsen de betaalbaarheid van de pensioenlasten op korte - en middellange termijn. In de beoordeling wordt gekeken naar de toekomstige verwachtingen en de overige risico’s die de betaalbaarheid van de pensioenregeling mogelijk in gevaar kunnen brengen. Deze informatie wordt geanalyseerd en samen met de onderzoeksresultaten verwoord in ons analyserapport, dat uitgebreid met u besproken wordt.


Advies

In deze fase stemmen wij met u af of onze analyse inderdaad aansluit bij uw wensen en maken wij inzichtelijk wat de uitwerking van het advies voor uw situatie zal zijn. Daarna gaan wij over tot het definitief samenstellen van de pensioenregeling. Op basis van de pensioenregeling wordt gestart met het zoeken naar een passende pensioenuitvoerder die de gewenste regeling voor uw onderneming kan uitvoeren. Bij de beoordeling van de pensioenuitvoerder wordt gekeken naar voorwaarden, tarieven en kosten, performance en dienstverlening.


Implementatie

Nadat de definitieve keuze voor een pensioenuitvoerder is gemaakt, zorgen wij voor de opmaak, controle en ondertekening van de juridische documenten. Daarna voeren wij de regeling in onze administratieve systemen in en zorgen ervoor dat uw werknemers een startbrief en een pensioenpolis van de pensioenuitvoerder ontvangen. Ook krijgt u inzage in de online portals die inzicht geven in de pensioenregeling en de financiële afwikkeling. Ook de communicatie met de werknemers over de pensioenregeling van uw onderneming is zeer belangrijk en kan door ons verzorgd worden door het organiseren van plenaire presentaties voor het personeel, individuele pensioengesprekken en een pensioenspreekuur.


Beheer

Nadat de uitvoeringsovereenkomst tot stand is gekomen, zullen de veranderingen in uw personeelsbestand bijgehouden moeten worden. Deze werkzaamheden staan vermeld in onze beheerovereenkomst pensioenregeling. Naast de genoemde werkzaamheden is het ook mogelijk extra werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

Neem contact op

“Eindelijk snap ik hoe
mijn pensioen in elkaar
zit en waar ik later op
kan rekenen.”

 

 

 

Directeur-
grootaandeelhouder

 

Praesent sit amet ipsum felis.
Etiam mattis vulput pirato alieta
nam at lectus at venenatis.

leesmeer

ZZP'er

fotofreelance

Praesent sit amet ipsum felis.
Etiam mattis vulput pirato alieta
nam at lectus at venenatis.

leesmeer

 

 

Direct naar: Figlo Platform

Downloads: Dienstverleningsdocument pensioen - Dienstverleningsdocument risico - Dienstverleningsdocument vermogen

muntenborg