pensioen-dga

 

Bijzondere lusten en lasten voor het pensioen van de DGA

Als DGA (directeur-grootaandeelhouder) heeft u een bijzondere positie. U bent namelijk zowel werknemer als werkgever. Deze bijzondere positie biedt u veel mogelijkheden voor het inrichten en het opbouwen van uw pensioen.


Binnen de wettelijke kaders kunt u bijvoorbeeld zelf de hoogte van uw inkomen bepalen en bepalen hoe u uw pensioenvoorziening inricht. Maar het luistert nauw, want buiten de wettelijke kaders loopt u het risico dat uw pensioenvoorziening als fiscaal bovenmatig verklaart wordt. Met als gevolg dat u over uw aanspraak op pensioen direct progressief belasting verschuldigd bent!


Verzekeren of eigen beheer?

Als DGA heeft u dus de keuze uit het (deels) verzekeren van uw pensioen bij een professionele verzekeraar of uw pensioen op te bouwen in eigen beheer. Dat wil zeggen binnen uw eigen vennootschap of een speciaal voor dat doel opgerichte entiteit, zoals bijvoorbeeld een stichting.

De belangrijkste vraag voor u is dan ook:
Welke pensioenoplossing sluit het beste aan op mijn wensen en doelstellingen en op mijn persoonlijke situatie?

Muntenborgh adviseert u graag over de beste pensioenoplossing voor u als DGA. Dit doen we met actuele kennis van de pensioenmarkt, enthousiasme en met een transparante werkwijze.


Financiële analyse

Wij zijn van mening dat de pensioenregeling voor een DGA niet op zichzelf staat, maar onderdeel moet zijn van een gestructureerd integraal financieel advies. Hierbij zijn de wensen en doelstellingen van de DGA met betrekking tot het gewenste inkomen en de vermogenspositie op pensioendatum, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid leidend. Dit vraagt om een continue proces van afstemmen en bijstellen.

Muntenborgh stelt samen met u een integraal financieel plan op waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare financiële -, fiscale - en verzekeringstechnische instrumenten.


De werkwijze van Muntenborgh


Kennismaking

Wij willen u graag goed leren kennen. Daarom maken wij eerst een afspraak met u en eventueel uw partner. In dit kennismakingsgesprek inventariseren wij uw wensen en verwachtingen. We introduceren de werkwijze van Muntenborgh en vertellen u wat ons beweegt en hoe onze beloningsstructuur in elkaar zit. Uiteraard zijn aan dit kennismakingsgesprek geen kosten verbonden.

Het opzetten en onderhouden van een pensioenregeling vergt een intensieve en duurzame samenwerking. Als er van beide kanten het juiste gevoel is, bespreken we het vervolgtraject en ontvangt u van ons een
modulaire begroting voor de 5 fasen van het pensioenadvies.


Adviestraject

Bij Muntenborgh hebben we het adviestraject overzichtelijk in 5 modulaire fasen opgebouwd. Na iedere fase kunt u bepalen of er een aanvang wordt gemaakt met de volgende adviesfase.


Inventarisatie

Voor een passend pensioenadvies is een uitgebreide inventarisatie van alle gegevens, wensen en doelstellingen vereist. Wij stellen vragen over uw kennis en ervaring. Wij toetsen uw risicobereidheid en de financiële positie van u en uw onderneming. Een pensioenregeling is immers een langlopende financiële verplichting. Na deze inventarisatie hebben wij een duidelijk beeld van uw wensen en doelstellingen en stellen we een bedrijfsprofiel op.


Analyse

Naar aanleiding van de inventarisatie doen wij onderzoek naar een mogelijke verplichtstelling voor aansluiting bij een Bedrijfstakpensioenfonds of een Collectieve Arbeidsovereenkomst op basis van uw inschrijving en de feitelijke omstandigheden. Wij toetsen de betaalbaarheid van de pensioenlasten op korte - en middellange termijn. In de beoordeling wordt gekeken naar de toekomstige verwachtingen en de overige risico’s die de betaalbaarheid van de pensioenregeling mogelijk in gevaar kunnen brengen. Deze informatie wordt geanalyseerd en samen met de onderzoeksresultaten verwoord in ons analyserapport, dat uitgebreid met u besproken wordt.


Advies

In deze fase stemmen wij met u af of onze analyse inderdaad aansluit bij uw wensen en maken wij inzichtelijk wat de uitwerking van het advies voor uw situatie zal zijn. Daarna gaan wij over tot het definitief samenstellen van de pensioenregeling. Op basis van de pensioenregeling adviseren wij over de voor- en nadelen van een pensioenuitvoerder, een verzekeraar of uw eigen BV. Bij de beoordeling van de pensioenuitvoerder en de verzekeraar wordt gekeken naar voorwaarden, tarieven en kosten, performance en dienstverlening.


Implementatie

Nadat de definitieve keuze voor een pensioenuitvoerder is gemaakt, zorgen wij voor de opmaak, controle en ondertekening van de juridische documenten. Daarna voeren wij de regeling in onze administratieve systemen in en zorgen ervoor dat u - indien van toepassing - een pensioenpolis van de pensioenuitvoerder ontvangt.


Beheer

Nadat de uitvoeringsovereenkomst tot stand is gekomen, zullen de veranderingen in uw persoonlijke situatie bijgehouden moeten worden. Deze werkzaamheden staan vermeld in onze beheerovereenkomst pensioenregeling DGA. Naast de genoemde werkzaamheden is het ook mogelijk extra werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

Neem contact op

"Uit alle mogelijkheden
om pensioen op te bouwen hebben we de best passende gekozen."

 

 

 

Midden en kleinbedrijf

 

Praesent sit amet ipsum felis.
Etiam mattis vulput pirato alieta
nam at lectus at venenatis.

leesmeer

ZZP'er

fotofreelance

Praesent sit amet ipsum felis.
Etiam mattis vulput pirato alieta
nam at lectus at venenatis.

leesmeer

 

 

Direct naar: Figlo Platform

Downloads: Dienstverleningsdocument pensioen - Dienstverleningsdocument risico - Dienstverleningsdocument vermogen

muntenborg